Miniomsorgen

Barn og familie

Foreldre i Norge

Det er mange som ønsker å starte en egen familie i løpet av livet, og det hører gjerne med litt planlegging. Det er ikke bare å sette et barn til verden, men det er mye man bør tenke gjennom. Det handler om alt fra klær til hvem som skal ta vare på barnet hvis det skulle skje noe med mor og far. Det kan være skremmende, men det er lurt å ha tenkt gjennom det. 

familien små barnEn veldig aktuell sak å tenke gjennom, er foreldrepermisjon, vi har skrevet om det i et tidligere innlegg. Det er ganske klare regler rundt det i Norge men dette er også i stadig endring. Det kommer stadig nye forslag om hvordan permisjonen kan tas ut, og det siste forslaget er at besteforeldre skal kunne ta deler av permisjonen. Det er uvisst hvor positivt dette forslaget ville ha blitt tatt imot, men det er gode tanker bak det. Det er rett og slett for at besteforeldre skal kunne bidra litt ekstra, og dermed gjøre det mulig for mor å komme seg raskere ut i jobb igjen.

Vil gi besteforeldre mulighet til å ta ut foreldrepermisjon – TV2.no

Det er også stadige forslag om at far skal ha like mye rett på permisjon som mor. Med andre ord at det ikke skal være en selvfølge at det er mor som skal ta ut mesteparten av permisjonen. Per i dag er det slik at det er 10 uker av den totale permisjonstiden som er forbeholdt fedrene. Det er gode muligheter for at reglene endres igjen etter hvert, siden det stadig er interesse for forbedringer i permisjonsordningene for foreldre.